Телефон для довідок
(0532) 60-60-51

Про лікарню

Комунальне підприємство "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради" засновано в 1956-1959 роках та включає стаціонарну та поліклінічну службу, параклінічні відділення. Підприємство обслуговує дитяче населення міст та районів області, надає лікувально-консультативну допомогу за направленнями територіальних  закладів охорони здоров'я, проводить консультативну роботу в усіх дитячих закладах охорони здоров'я області, як в планових, так і в термінових випадках.

Штатний розпис підприємства становить 433,75 штатних одиниць, в тому числі: лікарів  97,5 посад, середній медичний персонал 160,25 посад, молодший медичний персонал 84,5 посад, педагоги і інші фахівці 33,5 посад, інший персонал 58,0 посад.

Стаціонарна служба має 104 спеціалізованих ліжка, у відповідності до профілізації ліжок працює 5 спеціалізованих відділень:

  • педіатричне відділення, в якому є кардіоревматологічні, гастроентерологічні, алергологічні та нефрологічні ліжка;
  • неврологічне;
  • відділення інтенсивного виходжування;
  • анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії ,в складі якого виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії;
  • Центр реабілітації дітей;

Консультативна допомога забезпечується високоспеціалізованими фахівцями за 27 спеціальностями. В поліклініці ведуть консультативний прийом головні позаштатні експерти Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, завідуючі стаціонарними відділеннями, спеціалісти Української медичної стоматологічної академії. Консультативні висновки про стан здоров’я дітей та рекомендації щодо їх подальшого медичного спостереження видаються батькам в першу добу в 99,6% випадків. Середньомісячна кількість відвідувань в поліклініці в 2018 році склала 475,2 відвідувань при плановому показнику 369.

Параклінічні відділення забезпечують комплексні заходи по своєчасному, повному та якісному обстеженню і лікуванню дітей із застосуванням найсучасних методів та новітньої апаратури. До складу параклінічних відділень входять: приймальне відділення, клініко-діагностична лабораторія, рентгенкабінет, фізіотерапевтичне відділення, відділення ультразвукової та функціональної діагностики, ендоскопічний кабінет.

Фахівцями підприємства щомісяця проводяться консультативні огляди дітей в районах області з проведенням лабораторних та функціональних обстежень, надається невідкладна допомога новонародженим з використанням реанімобіля для їх транспортування.

Господарська діяльність підприємства забезпечується харчоблоком, пральнею, стерилізаційною та гаражем.

Підприємство є учбовою базою кафедр госпітальної педіатрії №№ 1, 2 Української медичної стоматологічної академії та Полтавського базового медичного коледжу, а також базою підготовки лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини та підвищення професійної підготовки практикуючих лікарів-педіатрів, лікарів-анестезіологів дитячих та лікарів-педіатрів-неонатологів.